Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 2 năm 2023
UBND xã ban hành công văn số 107/UBND-VHTT ngày 22/03/2023 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 2 năm 2023.

Thực hiện Công văn số 553/UBND-VHTT ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 2 năm 2023.

Nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách. Đồng thời, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng; phát hiện, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển sách và văn hóa đọc trong cộng đồng.

UBND xã Hưng Đạo yêu cầu các đơn vị trường học, các xóm, phố trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

- Thông tin tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 2 năm 2023.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 2 năm 2023 với thông điệp “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo”, “Sách cho tôi, cho bạn” trong đó tập trung vào nội dung đẩy mạnh phong trào đọc sách, lan toả tri thức, nét đẹp của văn hoá, con người Việt Nam trong hệ thống các trường học theo điều kiện thực tế.

Nhiệm vụ của các đơn vị.

UBND xã: Đăng tải nội dung thông tin tuyên truyền phát trên hệ thống Đài truyền thanh xã và trang thông tin điện tử xã.

Các đơn vị trường học trên địa bàn xã: Theo điều kiện thực tế của trường học xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 2 năm 2023 tại trường học.

Các xóm, phố: Tùy theo tình hình điều kiện thực tế lồng ghép thông tin tuyên truyền qua các cuộc họp, sinh hoạt các chi hội thông báo trên bảng tin công cộng tại khu dân cư, nơi tập trung đông người...nhằm tăng cơ hội tiếp cận sách và khơi dậy thói quen đọc sách của nhân dân.

Chế độ thông tin báo cáo: Kết thúc các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 2 năm 2023, đề nghị các đơn vị trường học, các xóm, phố báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua đồng chí Bế Minh Huệ - Công chức VHXH) trước ngày 27/4/2023.

 Xem chi tiết nội dung tại đây: 

Tải về

Tin tức
Đăng nhập
 
ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang