Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
UBND xã ban hành công văn số 108/UBND-VHTT ngày 23/3/2023 về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thực hiện Công văn số 552/UBND-VHTT ngày 21 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Cao Bằng, về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo đề nghị các đơn vị, các xóm, phố, triển khai một số nội dung sau:

1. Sử dụng Đảng kỳ và hình ảnh Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam theo hướng dẫn tại Công văn số 4789-CV/BTGTW ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Thường xuyên kiểm tra, kiểm duyệt kỹ việc sử dụng Đảng kỳ và hình ảnh Đảng kỳ trong công tác tuyên truyền, cổ động, các hoạt động chính trị, văn hóa tại đơn vị, địa phương.

3. Kịp thời thu hồi, thay thế Đảng kỳ đang được sử dụng không phù hợp với hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tại cơ quan, đơn vị. (Gửi kèm theo Công văn số 4789-CV/BTGTW ngày 09/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sảnViệt Nam)

BBT

Xem chi tiết nội dung tại đây:Tải về

Tải về
Tin tức
Đăng nhập
 
ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang