Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
UBND Thành phố ban hành công văn số 417/UBND-TNMT ngày 06/03/2023 về việc Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng chỉ đạo, hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng, như sau:

Đối tượng, phạm vi áp dụng: Là các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn các xã, phường quản lý.

Phương pháp thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng: Các loại bao bì, chai lọ đựng hóa chất bảo vệ thực vật thải bỏ trong quá trình hoạt động sản xuất nông nghiệp là chất thải nguy hại, do đó cần được thu gom, xử lý riêng.  

Vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Thời gian vận chuyển: Căn cứ tình hình thực tế, số lượng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng của các xã, phường, hằng năm định kỳ từ 1-2 lần tiến hành vận chuyển và xử lý.

                                                                                                                                               Nguồn: ubndtp.caobang.gov.vn

Xem chi tiết nội dung tại đây: Tải về

 

Tải về

Tin tức
Đăng nhập
 
ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang