Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về quản lý Môi trường, Tài nguyên nước năm 2023 trên địa bàn thành phố
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 15/03/2023 về việc Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về quản lý Môi trường, Tài nguyên nước năm 2023 trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

Nhằm gắn liền sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các cơ quan, tổ chức Đảng, Chính quyền và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố trong việc nhận thức về các tác hại do việc gây ô nhiễm môi trường đem lại cũng như việc tác động đến việc phát triển bền vững. Thông qua các hoạt động nhằm triển khai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quản lý môi trường, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố; chủ động trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, có hiệu quả các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường phát sinh, cũng như việc sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên nước. Xây dựng, triển khai các biện pháp, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong xử lý các nguồn thải phát sinh, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác quản lý môi trường và Tài nguyên nước, đặc biệt là đối với các quy định, hướng dẫn mới có liên quan; Tiếp tục năng cao năng lực quản lý nhà nước và phát huy nguồn lực địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước; Tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết kịp thời, đúng quy định các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước; Nâng cao năng lực thẩm định, đánh giá thủ tục môi trường và việc triển khai các công trình, giải pháp bảo vệ môi trường được cam kết thực hiện của các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện; Tiếp nhận, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường, tài nguyên nước theo quy định pháp luật; Kiểm tra việc thực hiện nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường đối với các cơ sở đã đăng ký. Đặc biệt là đối với các dự án có xây dựng các công trình xử lý nước thải, khí thải, các cơ sở có phát sinh nước thải mà nguồn tiếp nhận là các sông,suối, hồ chứa nước,...khu vực trung tâm thành phố; Tăng cường và cương quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở có hành vi gây ô nhiễm môi trường cao, gây ô nhiễm kéo dài; tiếp tục giám sát, theo dõi việc chấp hành bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường được phát hiện, xử lý và yêu cầu khắc phục.

Nguồn: ubndtp.caobang.gov.vn

Xem chi tiết nội dung tại đây: Tải về

 

Tải về

Tin tức
Đăng nhập
 
ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang