Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2023
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 20/3/2023 về việc Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2023.

Nhằm quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ hiện có, duy trì ổn định độ che phủ rừng 46%, sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng trên địa bàn. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao chất lượng rừng trồng, sử dụng có hiệu quả diện tích rừng đã quy hoạch, giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định dân cư, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Nội dung là bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, quản lý biển báo cấp dự báo nguy cơ cháy rừng, biển tuyên truyền nội quy bảo vệ rừng; khai thác rừng trồng tập trung và cây phân tán 50 ha, khối lượng gỗ khai thác 1.500 m3

Xem chi tiết nội dung tại đây: Tải về

 

Tải về

Tin tức
Đăng nhập
 
ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang