Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể
UBND Thành phố ban hành công văn số 800/UBND-YT ngày 13/04/2023 về việc Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể.

Thực  hiện Công văn số 1172/SYT-NVngày 29/3/2023 của Sở Y  tế tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn đối với bếp ăn tập thể, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị triển khai các nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định  số15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018  của  Chính  phủ quy định  chi  tiết  thi hành  một  số điều  của  Luật  An  toàn  thực  phẩm  về quy định điều  kiện  An  toàn thực  phẩm đối với cơ sở kinh  doanh  dịch  vụ ăn uống; Chỉ thị số17/CT-TTg ngày  13/4/2020 của Thủ tướng  chính  phủ về việc  tiếp  tục tăng cường  trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh người đứng đầu cơ sở, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm theo quy định.

Tuyên  truyền,  giáo  dục  nâng  cao  nhận  thực,  trách  nhiệm  của  cán  bộ quản lý về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống các bệnh truyền qua thực phẩm và ngộ độc thực phẩm.

Các đơn vị xây dựng Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể tại cơ quan, đơn vị và được kiểm tra, giám sát, hậu kiểm thường xuyên, bảo đảm không để sót, không để cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm được hoạt động.

                                                                                                                     Nguồn: ubndtp.caobang.gov.vn

Xem chi tiết nội dung tại đây: Tải về

Tải về

Tin tức
Đăng nhập
 
ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang