Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Thành phố Triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh tai xanh trên lợn
UBND Thành phố ba hành công văn số 612/UBND-KT ngày 18/03/2023 về việc Triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh tai xanh trên lợn.

Để chủ động triển khai thực hiện đồng bộcác biện  pháp  phòng, chống dịch bệnh tai xanh, hạn chế thấp nhất những thiệt hại cho đàn vật nuôi, đảm bảo dịch bệnh không lây lan trên diện rộng, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nội dung:

Phòng Kinh tế thành phố: Thường xuyên nắm bắt tình hình đôn đốc các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo dịch bệnh, tiêm phòng, khử trùng tiêu độc, hướng dẫn chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tham mưu lãnh đạo Ủy  ban  nhân  dân  thành  phố ban  hành quyết định công bố vùng dịch (khi có văn bản đề nghị công bố dịch của Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố); Tổng  hợp, báo cáo và tham mưu chỉ đạo các  biện  pháp  phòng,  chống dịch bệnh tai xanh trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thànhphố: Hướng dẫn cán bộ chuyên  môn của UBND các xã, phường và người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng dịch, chống dịch tai xanh trên đàn lợn đúng theo quy định. Chủ động liên hệ với Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh để tiếp nhận vắc xin phòng bệnh tai xanh để thực hiện tiêm phòng cho đàn lợn tại vùng dịch. Thường  xuyên  kiểm  tra,  theo  dõi  nhằm  phát hiện  kịp  thời,  dự tính,  dự báo tình hình phát sinh bệnh để có phương án phòng chống hiệu quả. Hướng dẫn cán  bộ thú  y các xã, phường có phương án xử lý khi có trường  hợp  dịch  bệnh phát sinh. Tăng cường công tác  kiểm dịch thú y đối với các sản phẩm  thịt lợn và giết mổ lợn. Theo dõi, cập nhật kịp thời tình hình dịch tai xanh trên địa bàn thành phố và báo cáo tình hình dịch bệnh kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố. Có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố dịch động vật (khi đủ điều kiện để công bố dịch bệnh theo quy định). Khẩn trương phối  hợp  với UBND các xã, phường  tổ chức  tiêm  phòng đợt I năm 2023 trên địa bàn thành phố đạt kết quả tốt. Khi có ổ dịch Tai xanh xảy ra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức tiêm phòng cho lợn mẫn cảm với bệnh tại các thôn, ấp, bản nơi xảy ra dịch; đồng  thời  tổ chức  tiêm  phòng  bao  vây ổ dịch theo hướng  từ ngoài  vào trong đối với lợn mẫn cảm tại xóm, tổ chưa có dịch trong cùng xã và các xã tiếp giáp xung quanh với xã có dịch. Báo  cáo  tình  hình ổ dịch  bệnh  tai  xanh trên địa  bàn  thành  phố gửi Ủy ban nhân dân thành phố và Chi cục trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh (thực hiện vào trước 16 giờ hàng ngày cho đến khi kết thúc đợt dịch, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).

Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố: Chủ động  phối  hợp  với  phòng  Kinh  tế, Trung  tâm  dịch  vụnông  nghiệp thành phố tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tai xanh, công tác tiêm  phòng,  chống  dịch  bệnh  cho  vật nuôi, người dân biết và  tích  cực,  chủ động thực hiện.

Ủy ban nhân dân các xã, phường: Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp xã, phường; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo thường  xuyên  xuống cơ sở kiểm  tra giám  sát để kịp  thời phát  hiện  bà  báo  cáo kịp thời, đặc biệt đối với các địa bàn có dịch. Thực  hiện  tốt  công  tác  giám  sát,  báo  cáo  dịch  bệnh,  tiêm  phòng,  khử trùng tiêu độc; hướng dẫn người dân chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh.

Nguồn: ubndtp.caobang.gov.vn

Xem chi tiết nội dung tại đây: Tải về

Tải về

Tin tức
Đăng nhập
 
ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang