Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tiếp tục lấy ý kiến công khai đối với dự thảo Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng
UBND xã ban hành Công văn số 215/UBND-VHTT ngày 29/5/2023 về việc tiếp tục lấy ý kiên công khai đối với dự thảo Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng

Thực hiện Công văn số 1241/UBND-VHTT ngày 26 tháng 5 năm 2023 của UBND thành phố Cao Bằng về việc tiếp tục lấy ý kiến công khai đối với dự thảo Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng.

Hiện nay, dự thảo Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cao Bằng (Sau đây gọi tắt là Đề án) đã cơ bản được hoàn thiện, bổ sung theo ý kiến góp ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Cao Bằng).

Để có cơ sở hoàn thiện Đề án, trình cấp có thẩm quyền thông qua. Ủy ban nhân dân xã tiếp tục lấy ý kiến công khai đối với dự thảo Đề án, gồm các nội dung cụ thể như sau:

1.Thời gian lấy ý kiến công khai

Từ ngày 29 tháng 5 năm 2023 đến hết ngày 05 tháng 6 năm 2023. (Có Dự thảo Đề án và biểu phụ lục gửi kèm).

2. Nhiệm vụ của các đơn vị

2.1. UBND

- Chỉ đạo công chức chuyên môn tham mưu ban hành văn bản triển khai tới các xóm, phố và các đơn vị liên quan để thực hiện lấy ý kiến đóng góp.

- Thực hiện đăng tải dự thảo Đề án công khai trên Trang Thông tin điện tử của . (http://hungdao.ubndtp.caobang.gov.vn/danh-muc-du-an-chuan-bi-dau-tu-dang-moi-goi-dau-tu) để toàn thể Nhân dân được biết và đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án.

- Tổng hợp ý kiến báo cáo cơ quan cấp trên đúng thời gian quy định.

2.2. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các tổ chức đoàn thể, phối hợp tổ chức tuyên truyền rộng rãi, lấy ý kiến trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân đối với dự thảo Đề án.

2.3. Các xóm, phố

- Đề nghị rà soát, bổ sung các thông tin về tuyến đường, phố theo Phụ lục gửi kèm công văn này.

- Thông tin tuyên truyền, công khai dự thảo Đề án tại nhà văn hóa xóm, phố. Tổ chức các hình thức phù hợp, hiệu quả để tiếp nhận ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với dự thảo Đề án. Tổng hợp ý kiến đóng góp, báo cáo về Ủy ban nhân dân (Qua bà Bế Minh Huệ - Công chức VHXH) trước ngày 05 tháng 6 năm 2023.

Xem chi tiết tại đây Tải về

Tải về

 

Tải về

 

Tin tức
Đăng nhập
 
ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang