Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 150/BC-UBND
Ngày ban hành 15/06/2023
Ngày hiệu lực 15/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực văn bản điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-thu-chi_0001.pdf
 
ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang